Έρευνα

Το TTLog εστιάζει σε ποικίλους επιστημονικούς τομείς της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας, όπως είναι o σχεδιασμός, ανάλυση και αξιολόγηση συστημάτων μεταφορών, η ασφάλεια στις μεταφορές, η ανάπτυξη μοντέλων συμπεριφοράς, οι εφαρμογές προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων στις μεταφορές, η διαχείριση κυκλοφορίας και μεταφορών, η εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics), κ.ά., και αντίστοιχα εκπονεί ερευνητικά έργα με χρηματοδότηση είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από Ελληνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (ΓΓΕΤ, Οργανισμοί Λιμένων, Υπουργεία, κ.τ.λ.). Στη συνέχεια, θα βρείτε έναν ενδεικτικό κατάλογο έργων και μελετών που έχουν συμμετάσχει και εκπονήσει τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου.

Πρόσφατα Έργα

p

Ερευνητικά Έργα

Open Digital Courses of the University of Thessaly, Operational Programme “Education and Lifelong Programme” 2007-2013, 2014-2015.

Οδικές υποδομές με έμφαση στον ασφαλή σχεδιασμό και την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Έμφαση στις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες 2008/96/ΕΚ, ΕΝ1317, 2020/49/ΕΚ και 54/2004, Επιχειρησιακό πρόγραμμα – Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση, Πρόγραμμα επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ.

International scientific study on Transport Corridor Management, Lulea Tekniska Universitet, 1/1 – 30/6/2013.

REVITA – Development of Small and Medium size railway stations into multipurpose local service centres, INTERREG III B CADSES Programme. Institute of Transport, National Center for Research and Technological Development, 2006-2008.

Απογραφή και λειτουργία οδικού δικτύου και ιδιωτικών μέσων μεταφοράς-TSA 032, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 1996.

Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της 11ης επαρχιακής οδού από Πέντε Βρύσες – Σοχό – όρια νομού Σερρών, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, 1994.

Open Digital Courses of the University of Thessaly, Operational Programme “Education and Lifelong Programme” 2007-2013, 2014-2015.

Μελέτη ζώνης σχολείου για το 6o Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας Βόλου, 2014-2015.

Προώθηση οδηγικής συνείδησης και ασφαλούς οδήγησης σε τοπικό επίπεδο στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας – PROMO SAFE DRIVING, Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία. Ανάθεση: Δήμος Σερρών, 2007-2013.

Σχεδιασμός και οργάνωση δραστηριοτήτων οδικής ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ανάθεση: Διάφοροι φορείς.

Προωθητικές ενέργειες στo πλαίσιo του ερευνητικού έργου “Campaigns and Awareness-raising Strategies in Traffic Safety”Specific Targeted Research Project (STREP), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ανάθεση: European Commission, 2008-2011.

Αξιολόγηση ελληνικής εκστρατείας  CAST στα πλαίσια του ερευνητικού έργου “Campaigns and Awareness-raising Strategies in Traffic Safety”, Specific Targeted Research Project (STREP), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ανάθεση: European Commission, 2006-2009.

Campaigns and Awareness-raising Strategies in Traffic Safety. Specific Targeted Research Project (STREP). Assigned to the University of Thessaly by the European Commission, 2005-2008.

Ανθρώπινο δίκτυο για την προαγωγή και ισχυρή προώθηση της οδικής ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης, 2003-2005.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Οδικής Ασφάλειας με εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών για την Παρακολούθηση, Προειδοποίηση και Πληροφόρηση οδηγού / αυτοκινητιστών (ΟΣΟΑ-3Π), Πρόγραμμα ενίσχυσης του ερευνητικού δυναμικού (ΠΕΝΕΔ – 2003), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ανάθεση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο ανάπτυξης, 2005-2008.

Ευφυές σύστημα διαχείρισης αστικής κινητικότητας για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Βόλου, Δράση Στοχευμένης Έρευνας, Ανάθεση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2013-2015.

TTRANS- Enhancing the transfer of Intelligent Transportation System innovations to the market, FP7- THEME [TPT.2012.3-2.] – Grant agreement no: 314263, assignment to UTh INTELSPACE Innovation Technologies SA., 3/2013.

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος πλοήγησης και αποφυγής εμποδίων για επαρχιακές οδούς – INARTE Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση ΧΙΙΙ, 1998 – 2000.

Worldwide emergency telemedicine services – WETS, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XIII, Telematics Applications. Εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών για την παροχή ιατρικής εξυπηρέτησης σε κινητές μονάδες στη στεριά, αέρα και θάλασσα, 1998-2000.

Integrated incident management, emergency healthcare and environmental monitoring in road networks – IN-EMERGENCY, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XIII, Telematics Applications, 1998- 2000.

System for effective assessment of the driver state and vehicle control in emergency situations – SAVE, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XIII, DRIVE III. Εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των οδηγών, ειδοποίηση των οδηγών και του γύρω περιβάλλοντος, έλεγχος του οχήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για την αποφυγή ατυχημάτων, 1996- 1998.

Incident response with on-line innovative sensing – IN-RESPONSE, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XIII, DRIVE III. Εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών για τον εντοπισμό, επιβεβαίωση και αντιμετώπιση οδικών συμβάντων, πληροφόρηση των αυτοκινητιστών και διαχείριση της κυκλοφορίας, 1996 – 1998.

Sustainable urban and regional freight flows – SURFF, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XIII, DRIVE III. Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση εμπορευματικών κέντρων και διανομή προϊόντων σε αστικές περιοχές, 1996-1998.

TELAID – Telematics Applications for the Integration of Drivers with special needs, DRIVE II, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XIII, V1960, 1992- 1993.

NEAR 2- Network of European Asian Rail Research capacities.  European Commission – 7th Framework Programme, 12/1/2012 – 11/30/2014.

TRI-VALUE – Ex-post evaluation of Transport Research and Innovation in the FP7, European Commission – 7th Framework Programme, 5/1/2013-5/1/2014.

Οδικές υποδομές με έμφαση στον ασφαλή σχεδιασμό και την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Έμφαση στις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες 2008/96/ΕΚ, ΕΝ1317, 2020/49/ΕΚ και 54/2004, Επιχειρησιακό πρόγραμμα – Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση, Πρόγραμμα επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ.

HR- Croatia: Technical assistance for Management of IPA/SF Operational Programme – Publication ref EuropeAid/132567/D/SER/HR, assignment to UTh East West Consulting (EWC) sprl, 2-3/2013.

Project-Level Traffic Forecasting Guidelines, University of Hawaii at Manoa, Department of Civil and Environmental Engineering, 2012.

A Study on Integrated Border Crossing Points Management between Schengen Area and Russia/Belarus. Europeaid, EU — Assistance Projects – World Trade Organization, 2011.

Εκτίμηση Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων, τεχνοοικονομική αξιολόγηση και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον κόμβο παρά το Aluminium Tower. Κυπριακή Δημοκρατία – Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. Ανάθεση ΣΣΕ Περιβάλλον ΑΕ / ALAPlanning Partnership Ltd., 2008-2009.

REVITA – Development of Small and Medium size railway stations into multipurpose local service centres, INTERREG III B CADSES Programme. Institute of Transport, National Center for Research and Technological Development, 2006-2008.

Διαχείριση και συντήρηση του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου της ποιότητας της υποδομής του ΟΣΕ, Ινστιτούτο Μεταφορών. Ανάθεση: Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας, 2003-2006.

Διαχείριση και συντήρηση του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου της ποιότητας των επιβατικών υπηρεσιών του ΟΣΕ, Ινστιτούτο Μεταφορών. Ανάθεση: Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας, 2003–2006.

Μελέτη για την ανάπτυξη των κόμβων συνδυασμένων μεταφορών κατά μήκος του Ελληνικού Διευρωπαϊκού δικτύου Μεταφορών, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, 2002-2003.

Prediction of congestion and incident in real time for intelligent incident management and emergency traffic management – PRIME, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Information Societies Technology (IST) program, 2000-2002.

Διαμόρφωση σχεδίου ανάπτυξης της υποδομής και των λειτουργιών του κεντρικού προβλήτα Λιμένα Βόλου, Λιμενικό Ταμείο Νομού Μαγνησίας (ΥΕΝ). Ανάθεση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000.

Θεματική Αξιολόγηση Προϋπολογισμού αναπτυξιακών έργων συγκοινωνιακής υποδομής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XVI. Ανάλυση των συγκοινωνιακών έργων στις χώρες της Ευρώπης σύμφωνα με το δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, 1999.

Προσανατολισμός Τεχνολογικών Προτεραιοτήτων στον Τομέα των Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης, 1999.

Μελέτη σκοπιμότητας και οικονομικής βιωσιμότητας φορέα ίδρυσης και διαχείρισης της ΒΕΠΕ Ασπροπύργου, Δήμος Ασπροπύργου, 1998.

Απογραφή των χαρακτηριστικών των μετακινήσεων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και την περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, 1998.

Στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείριση της αεροπορικής υποδομής περιφερειών δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήματα Χωροτακτών και Πολιτικών Μηχανικών. Ανάθεση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, 1997.

Χωροταξικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός 11ης εδαφικής περιφέρειας νομού Σερρών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών σε συνεργασία με τα ΤΕΙ Σερρών. Ανάθεση της 11ης Εδαφικής Περιφέρειας νομού Σερρών, 1997.

Γενική μελέτη μεταφορών και κυκλοφορίας στο πολεοδομικό συγκρότημα και την περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης – Β’ φάση. Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, 1997.

Μελέτη κυκλοφοριακής και κατασκευαστικής διαμόρφωσης κόμβου K7 πλησίον Δημοτικού σχολείου. Δήμος Ωραιοκάστρου, 1997.

Μελέτη κυκλοφοριακής και κατασκευαστικής διαμόρφωσης πεζόδρομου και χώρου στάθμευσης στη οδό Δημοκρατίας. Δήμος Ωραιοκάστρου, 1997

Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δήμο Λαγκαδά. Δήμος Λαγκαδά, 1997.

Κυκλοφοριακή οργάνωση Δήμου Αμυνταίου. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Ανάθεση Δήμου Αμυνταίου, 1996.

Μελέτη πολεοδομικών παρεμβάσεων για συνένωση παλαιού και νέου οικισμού μετά των αναγκαίων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Δήμος Ωραιοκάστρου, 1996.

Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Άνω Πόλη. Δήμος Θεσσαλονίκης, 1996.

Mελέτη στάθμευσης στο Δήμο Αμπελοκήπων. Δήμος Αμπελοκήπων, 1996.

Μελέτη σκοπιμότητας και προμελέτη για το οδικό τμήμα μεταξύ Ορμενίου – Φερρών – Αλεξανδρούπολης (Ελληνοβουλγαρικά σύνορα), 1996.

Μελέτη σκοπιμότητας και προμελέτη για το οδικό τμήμα μεταξύ Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής (Ελληνοαλβανικά σύνορα), 1996.

Μελέτη σκοπιμότητας για τη σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Δομοκού – Λειανοκλαδίου, Σύμβουλος Γενικής Υποστήριξης ΟΣΕ, 1995.

Μελέτη σκοπιμότητας για τη σιδηροδρομική σύνδεση Παλαιοφάρσαλου-Βόλου Σύμβουλος Γενικής Υποστήριξης ΟΣΕ, 1995.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις κρατικού αερολιμένα Σκιάθου, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, και Δημοσίων Έργων, 1995.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις κρατικού αερολιμένα Ικαρίας, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, και Δημοσίων Έργων, 1995.

Μελέτη σκοπιμότητας της γέφυρας του Ρίου – Αντιρρίου, από την Τράπεζα Ευρωπαϊκών Επενδύσεων, σε συνεργασία με την GTM International, 1995.

Master Plan Study for a environmentally – friendly Transport System in Budapest, Μελέτη του EEC – PHARE Programme, 1993-1995.

Αεροπορικές Συνδέσεις Ελληνικών Νησιών, Επιμελητήριο Μαγνησίας. Μελέτη σκοπιμότητας, βιωσιμότητας αεροπορικής εταιρείας με έμφαση τις αεροπορικές συνδέσεις των ελληνικών νησιών, 1994.

Ανάπτυξη Στρατηγικού σχεδίου της Συγκοινωνιακής Υποδομής της χώρας – ΕΛΛΑΔΑ 2010, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης μετακινήσεων, σχεδιασμός δικτύων υποδομής, εκτίμηση κυκλοφοριακών φόρτων κατά μέσο, τεχνικοοικονομική ανάλυση, και πολυκριτιριακή αξιολόγηση συστημάτων, 1992-1993.

Επίβλεψη κατασκευής του αυτοκινητόδρομου υπεραταχείας κυκλοφορίας Route 52 East. Η επίβλεψη περιλάμβανε εκχωματώσεις, κλίσεις πρανών, και προστασία περιβάλλοντος με χωροθέτηση φραγμάτων ήχου, μεταφορά βιότοπου, και δημιουργία τούνελ υπό του αυτοκινητόδρομου για πέρασμα ελαφιών, San Diego California (Construction), 1992.

Mελέτη σκοπιμότητας, κοινωνικοοικονομική, και περιβαλλοντική ανάλυση, χωροθέτηση, και σχεδιασμός κατασκευής οδικού τμήματος 8 λωρίδων κυκλοφορίας του του αυτοκινητόδρομου υπερταχείας κυκλοφορίας Route 125 μήκους 12 μιλίων, San Diego California (Project Studies), 1992.

Mελέτη και σχεδιασμός ανισόπεδου κόμβου μεταξύ αυτοκινητόδρομων υπερταχείας κυκλοφορίας Route 78 και Route 5, σχεδιασμός σήμανσης, μελέτη κατάργησης υπάρχουσας εξόδου, ρύθμισης κυκλοφορίας, ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και αντικατάσταση καταστρώματος γέφυρας, San Diego California, 1992.

Μελέτη και σχεδιασμός εισόδων και εξόδων κατά μήκος 5 μιλίων της συλλεκτήριας οδού Route 78, εγκατάσταση σήμανσης, προστασία περιβάλλοντος, και τοποθέτηση ειδικής επίστρωσης ασφάλτου, San Diego California, 1992.

Mελέτη αναβάθμισης αρτηρίας μήκους 8 μιλίων Route 36 σε αυτοκινητόδρομο υπερταχείας κυκλοφορίας. Η μελέτη αυτή περιλάμβανε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απαλλοτριώσεις κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου, σχεδιασμό γεωμετρικών χαρακτηριστικών και σήμανσης, και αντικατάσταση αρμών σε γέφυρες, San Diego California, 1991.

Mελέτη κατασκευής αρμών σε διάφορες γέφυρες, San Diego County California, 1991.

Mελέτη σηματοδότησης και εγκατάστασης σηματοδότη, διάβασης πεζών και ράμπας για ανάπηρους στη διασταύρωση μεταξύ Calle Alabra και Route 52, San Diego California, 1991.

Mελέτη συντονισμού και εγκατάστασης σηματοδοτών κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Route 78, San Diego California, 1991.

Mελέτη δημιουργίας parkandride εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας, San Diego California, 1991.

Μελέτη και σχεδιασμός αποκλειστικών κυκλοφοριακών λωρίδων κυκλοφορίας για αριστερή στροφή κατά μήκος της Orange Blvd., Coronado California, 1991.

Μελέτη βελτίωσης των γεωμετρικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών και σήμανσης της JamachRd., San Diego California, 1991.

Μελέτη συντήρησης αυτοκινητόδρομων και αντικατάστασης ασφαλτοτάπητα, San Diego California, 1991.

New cooperative business models and guidance for sustainable city logistics – NOVELOG, European Commission, HORIZON 2020 Mobility for Growth, 2015-2018.

Open Digital Courses of the University of Thessaly, Operational Programme “Education and Lifelong Programme” 2007-2013, 2014-2015.

STRAtegies and measures for smarter urban freIGHT SOLutions,Collaborative European Research Project (RTD), CERTH/HIT, 2011-2014.

Connecting LOng and Short-distance networks for Efficient tRansport – CLOSER, Collaborative European Research Project assigned to the Institute of Transport, Center for Research and Technological Development by the European Commission, 2010-2012.

Διαχείριση της διέλευσης επικίνδυνων φορτίων μέσω των σηράγγων της Εθνικής οδού Αθηνών – Πατρών, την υπογειοποιημένη σήραγγα της Κατερίνης και την υποθαλάσσια σήραγγα Άκτιου – Πρέβεζας, Ινστιτούτο Μεταφορών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Ανάθεση: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΤΕΟ Α.Ε., 2007-2008.

Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανάθεση από TREDIT A.E., 2006-2008.

Σύνταξη σχεδίων αναγκαίων κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για τη διέλευση επικίνδυνων φορτίων μέσα από σήραγγες, Ινστιτούτο Μεταφορών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Ανάθεση: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΥΔΕ – ΣΕΡΑ, 2006-2007.

Efficient Integration of Cargo Transport Modes & Nodes in CADGES area – IMONODE, European Initiative Interreg IIIB 2000 – 2006. Institute of Transport, 2003 – 2006.

Μελέτη των αστικών εμπορευματικών στην πόλη της Καβάλας. Διαμόρφωση προτάσεων δράσεων για τη βελτίωση του περιβάλλοντος των αστικών εμπορευματικών μεταφορών της περιοχής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ανάθεση: Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ – ΕΚΕΤΑ), 2005.

Διερεύνηση της σκοπιμότητας οργάνωσης Συστήματος Περιαστικής και Υπεραστικής Θαλάσσιων μεταφορών στον Παγασητικό κόλπο (ΣΠΥΘΑ) – Κυκλοφοριακή θεώρηση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ανάθεση: ΟΛΒ Α.Ε., 2004.

Διερεύνηση της σκοπιμότητας έργων βελτίωσης του Λιμένα Βόλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ανάθεση: ΟΛΒ Α.Ε., 2003.

Διερεύνηση της σκοπιμότητας έργων βελτίωσης του Λιμένα Βόλου – κεντρικός προβλήτας, προβλήτας εμπορευματοκιβωτίων, γεφύρωση χειμάρου Ξηριά, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ανάθεσης: ΟΛΒ Α.Ε., 2003.

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του ΟΣΕ στη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης του έργου του Δυτικού Σιδηροδρομικού Άξονα σαν έργο προτεραιότητας στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών». Ανάθεση Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, 2003.

Μεταφορά επικίνδυνων και υπερμεγεθών φορτίων κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, Εγνατία Οδός Α.Ε. Ανάθεση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2001-2002.

Ολοκληρωμένο σύστημα για τη διαχείριση του ΣΕΜΠΟ στον ΟΛΘ και την ηλεκτρονική επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, 2000-2001.

Διερεύνηση της δυνητικής αγοράς του Λιμένα Βόλου και μέτρα για την αύξηση της παραγωγικότητας και ανάπτυξης των εμπορικών του σχέσεων, Λιμενικό Ταμείο Νομού Μαγνησίας (ΥΕΝ). Ανάθεση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1997.

Έρευνα για τη διακίνηση επικίνδυνων φορτίων στην Ελλάδα και ο ρόλος του ΟΣΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Συγκοινωνιών και Οργάνωσης. Ανάθεση Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας, 1997.

Έρευνα για τον προσδιορισμό της δυνητικής αγοράς του Λιμένος Θεσσαλονίκης, διατύπωση στρατηγικής marketing και διερεύνηση συναφών θεμάτων”, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Συγκοινωνιών και Οργάνωσης. Φορέας ανάθεσης Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, 1996.

MITHOS – Monitoring of Intermodal Transportation of Hazardous Goods, Ερευνητικό Πρόγραμμα DRIVE II, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XIII, V-2066, 1993-1994.

ΜΕΤΑFORA – A Major European testing of actual freight operations using road transport informatics on an axis, DRIVE II, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση XIII, V2005, 1992-1993.

Συγκοινωνιακή μελέτη Δήμων Αμυνταίου, Αετού, Φιλώτα και κοινότητας Λεχόβου: Σχεδιασμός και οργάνωση συστήματος αστικών συγκοινωνιών (ΣΑΣ), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΑΝΦΛΩ, 2000-2001.

Απογραφή και λειτουργία οδικού δικτύου και ιδιωτικών μέσων μεταφοράς-TSA 032, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., 1996.

Enhancing excellence and innovation capacity in sustainable transport interchanges – ALLIANCE, H2020-TWINN-2015, 1/1/2016-31/12/2018. Assigned to University of Thessaly by the European Commission.

City-HUB, Collaborative European Research Project (RTD), CERTH/HIT, 2012-2015.