Έρευνα

"i-mobi Volos - Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ενημέρωσης Μετακινούμενων στην πόλη του Βόλου", Στοχευμένη Έρευνα, Ανάθεση στο Εργαστήριο TTLog από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2013-2015.

i-Mobi Volos

i-Mobi Volos


Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Διάρκεια: 24 μήνες (1/10/2013-30/9/2015)
Προϋπολογισμός: 20.000 €
Ιστοσελίδα: http://imobivolos.uth.gr/website/

Ευφυές σύστημα διαχείρισης αστικής κινητικότητας για τη βελτίωση του  αστικού περιβάλλοντος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Βόλου

Το Έργο αποσκοπεί στην εξυγίανση της αστικής κινητικότητας και την αναβάθμιση του κυκλοφοριακού τοπίου της πόλης του Βόλου με την δημιουργία κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης μετακινούμενων (portal) προωθώντας τις βιώσιμες επιλογές μετακίνησης των πολιτών, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες.

Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο μετακινούμενος, τόσο ο κάτοικος όσο και ο επισκέπτης, θα έχει τη δυνατότητα να πληροφορείται σε πραγματικό χρόνο συμβάντων και να επιλέγει τη βέλτιστη για αυτόν (από άποψη χρόνου ή κόστους) και οικολογικότερη (βάση εκπομπών αέριων ρύπων) διαδρομή. Σε περίπτωση που η μετακίνηση μπορεί ή απαιτεί για την πραγματοποίηση της, συνδυασμό περισσότερων του ενός μεταφορικού μέσου, θα παρέχονται πληροφορίες για τα σημεία μετεπιβίβασης, τους χρόνους, τις διαθέσιμες επιλογές συνδυασμού μέσων και τα χαρακτηριστικά τους.

Η λειτουργία του portal Αστικής Κινητικότητας αναγνωρίζεται ως βασική και δραστική παρέμβαση περιβαλλοντικής φιλικής διαχείρισης της αστικής μεταφορικής ζήτησης και ολοκληρώνει με τρόπο αποτελεσματικό τις υφιστάμενες δράσεις των φορέων για βέλτιστη διαχείριση της κυκλοφορίας, της αστικής μεταφορικής υποδομής και της παρακολούθησης της  εξέλιξης της ποιότητας του περιβάλλοντος στο κέντρο της πόλης.

Πέρα από τη λειτουργία του portal κινητικότητας πρόκειται να οργανωθούν ειδικά  προγράμματα ενημέρωσης σε σχολεία και τοπικούς φορείς του Πολεοδομικού Συγκροτήματος  Βόλου, ώστε να διαχυθούν οι λειτουργίες του Έργου, τα οφέλη των οικολογικότερων επιλογών μετακίνησης και να καλλιεργηθεί το κλίμα συνεργασίας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης για φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές.

Η υλοποίηση του Έργου αναμένεται να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας, μέσω της ενίσχυσης της συμβολής των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Επιπρόσθετα το αστικό τοπίο πρόκειται να αναδιαμορφωθεί σε ελκυστικότερο και φιλικότερο προς τον κάτοικο/επισκέπτη, μειώνοντας τις μετακινήσεις με Ι.Χ. και τους συνακόλουθους περιβαλλοντικούς ρύπους.

Το Έργο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η συνολική διάρκειά του είναι 2 Έτη, με αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβριο του 2015.

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο και τις δράσεις του μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.imobivolos.uth.gr

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με email στο imobivolosproject@gmail.com.