Έρευνα

BOTHNIAN GREEN LOGISTICS CORRIDOR – BGLC

BOTHNIAN GREEN LOGISTICS CORRIDOR – BGLC


Φορέας χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Regional Development Fund and European Neighbourhood and Partnership Instrument)
Διάρκεια: 36 μήνες (1/7/2011-31/6/2014)
Προϋπολογισμός: 4.804.000 €
Ιστοσελίδα: www.bothniangreen.com

Ο στόχος του έργου είναι να αυξήσει τη συνδεσιμότητα της βόρειας Σκανδιναβίας και της Θάλασσας του Μπάρεντς που είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους με αυξημένη βιομηχανική παραγωγή, με τις αγορές και τη βιομηχανική αλυσίδα στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και την κεντρική Ευρώπη.