Έρευνα

CAST

CAST


Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Διάρκεια: 42 μήνες (2006-2009)
Προϋπολογισμός: 5.196.795,64 €
Ιστοσελίδα: http://www.cast-eu.org

Καμπάνιες οδικής ασφάλειας και στρατηγικές ενημέρωσης – αφύπνιση του κοινού

Κύριος στόχος του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου CAST, του 6ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) (2006-2009), είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση εκστρατειών οδικής ασφάλειας, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη a priori οι ιδιαίτερες απαιτήσεις μιας τεκμηριωμένης επιστημονικά μεθοδολογίας αξιολόγησης.

Πιο συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο αναπτύσσει δύο εργαλεία: ένα εργαλείο αξιολόγησης, το οποίο στοχεύει στα απομονωμένα αποτελέσματα των εκστρατειών οδικής ασφάλειας όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα και άλλες μεταβλητές (ποικίλους δείκτες , όπως τα ποσοστά χρήσης της ζώνης ασφάλειας, της οδήγησης υπό  την επήρεια του αλκοόλ, κ.τ.λ.),  και ένα εργαλείο σχεδιασμού εκστρατειών οδικής ασφάλειας που βασίζεται στην υπάρχουσα έρευνα και τα νέα συμπεράσματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου. Το εργαλείο αξιολόγησης θα διευκολύνει στην εξ’ ολοκλήρου αξιολόγηση μιας εκστρατείας, ενώ το εργαλείο σχεδιασμού θα αποτελεί ένα εγχειρίδιο που θα περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες σχεδιασμού και εφαρμογής μιας εκστρατείας οδικής ασφάλειας.

Οι δραστηριότητες  του ερευνητικού έργου περιλαμβάνουν 5 τεχνικά πακέτα εργασίας (Π.Ε. 1-5), όπως και δύο ακόμη πακέτα εργασίας τα οποία στοχεύουν στη διαχείριση του έργου, την εξασφάλιση της ποιότητας και τη διαχείριση των γνώσεων (Π.Ε. 0), αλλά και στην προβολή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων του έργου (Π.Ε. 6).

 

Ο ρόλος του TTLog:

  1. Ανάλυση και αξιολόγηση μεθοδολογιών σχεδιασμού συστημάτων αποτίμησης αποτελεσματικότητας εκστρατειών οδικής ασφάλειας.
  2. Συμμετοχή στη συγγραφή του εγχειριδίου σχεδιασμού και αξιολόγησης εκστρατειών οδικής ασφάλειας.
  3. Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση εκστρατείας  οδικής ασφάλειας τοπικής εμβέλειας, με θέματα τη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους και την αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρεια του αλκοόλ.
  4. Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση πανελλήνιας εκστρατείας οδικής ασφάλειας.