Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ

Το Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων προσέφερε στους καταρτιζόμενους, γνώσεις αναφορικά με τις οδικές υποδομές με έμφαση στον ασφαλή σχεδιασμό και την περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες με τις οποίες πρόσφατα εναρμονίστηκε η χώρα μας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προσέφερε στους καταρτιζόμενους γνώσεις (διδασκαλία και πρακτικές εφαρμογές) αναφορικά με το γνωστικό χώρο της παράπλευρης οδικής ασφάλειας, τις σύγχρονες εξελίξεις σε θέματα Τεχνικών Έργων σε Αστικό Περιβάλλον (υπόγεια & υπέργεια) καθώς και Τεχνικά Έργα με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας (Σύνθετα Έργα, Σήραγγες μεγάλου μήκους κ.λπ.), την οδική ασφάλεια από την οπτική γωνία της μεταφοράς των επικίνδυνων φορτίων, καθώς και τις νεότερες αντιλήψεις μεθοδολογιών Περιβαλλοντικού Θορύβου & Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης.

Η απόκτηση της νέας, επικαιροποιημένης γνώσης από Απόφοιτους Τμημάτων ΤΕΙ σε αντικείμενο σχετικό με αυτό του Πολιτικού Μηχανικού καθώς και από Πολιτικούς Μηχανικούς και Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, τους κατέστησε ανταγωνιστικότερους στην εξαιρετικά απαιτητική αγορά εργασίας, αλλά παράλληλα τους ευαισθητοποίησε στην ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση έργων του Πολιτικού Μηχανικού. Η ασφάλεια των μεταφορών, η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση, η ποιότητα ζωής του συνόλου του πληθυσμού ήταν από τα πλέον σημαντικά οφέλη από την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, τη διάρκεια και έναρξη, το δικαίωμα συμμετοχής και το τίτλο σπουδών, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://www.pegatransport.edu.gr/ .

Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ)
Περίγραμμα μαθήματος