Διπλωματικές εργασίες – Διατριβές

Καρακικές Ιωάννης (σε εξέλιξη): Προσομοίωση και εκτίμηση επιπτώσεων καινοτόμων συστημάτων σύγχρονης οργάνωσης διανομής σε αστικές περιοχές (city logistics).

Καρατσόλη Μαρία (σε εξέλιξη): Ευφυή συστήματα μεταφορών με χρήση “μεγάλων δεδομένων” για τη διαχείριση της βιώσιμης κινητικότητας.

Γκόγκας Μιχαήλ (σε εξέλιξη): Προσδιορισμός του δικτύου εμπορευματικών κέντρων συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παπουτσής Κωνσταντίνος (σε εξέλιξη): Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά την ενεργειακή τροφοδοσία διαφορετικών τύπων μεταφορικών μέσων κατά την αστική διανομή εμπορευμάτων.

Τσάμη Μαρία (σε εξέλιξη): Ανάπτυξη μοντέλου δυναμικής δρομολόγησης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Αδάμος Ιωάννης (2016): Ανάπτυξη μοντέλων διείσδυσης εκστρατειών οδικής ασφάλειας και εκπαιδευτικών δράσεων στην οδηγική συμπεριφορά.

Κώττας Παναγιώτης (2012): Εντοπισμός της υπνηλίας των οδηγών με σύστημα ανάλυσης της εικόνας των ματιών.

Πεταμίδης Χαράλαμπος (2011): Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας με προσομοίωση της συμπεριφοράς των οδηγών και της κυκλοφοριακής ροής.

Μπόγκας Κωνσταντίνος (σε εξέλιξη): Χωροθέτηση μικρών κέντρων διαλογής σε αστικές περιοχές

Κιούσης Βασίλειος (σε εξέλιξη): Εφαρμογή ειδικών συστημάτων παράδοσης εμπορευμάτων (city lockers)

Τσανάκας Νίκος (2015): Βαθμονόμηση και αξιολόγηση των μοντέλων της κυκλοφοριακής ροής χρησιμοποιώντας εμπειρικά δεδομένα .

Χαραλαμπίδου Σοφία (2015): Ανάπτυξη μοντέλων βελτιστοποίησης διαδρομής για routeplanners: η περίπτωση του i-mobiVolos.

Καρακίτσου Ευγενία (2015): Διερεύνηση συστημάτων συλλογής αστικών αποβλήτων: Η περίπτωση του Δήμου Περιστερίου.

Χαραλαμπίδου Σοφία (2013): Εφαρμογές έξυπνης κινητικότητας στην πόλη του Βόλου.

Μπαρκαμπάς Βασίλης (2012): Αναδιαμόρφωση του συστήματος logistics της
ταιρείας διανομής MAMA products.

Ευφραιμίδου Ερμιόνη (2012): Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης της επιρροής της συνομιλίας με συνεπιβάτη στην οδηγική συμπεριφορά.

Καμάρα Μαρία-Ιουλία (2012): Διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας ενός δικτύου συνδυασμένων – συντροπικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα.

Κουκούλης Δημήτρης (2011): Διερεύνηση βαθμού εξυπηρέτησης δικτύων ποδηλατοδρόμων Καρδίτσας.

Σανίδας Ιωάννης (2010): Σχεδιασμός μεταφοράς υγρών καυσίμων για αποφυγή διέλευσης των σηράγγων της Αττικής Οδού.

Αδάμος Ιωάννης (2005): Ανάλυση επιπτώσεων σύγχρονων συστημάτων υποβοήθησης οδηγών στη συμπεριφορά και στην κυκλοφορία.

Λαδόπουλος Λάζαρος (2004): Ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης επιπτώσεων συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας για τη διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας και της υποδομής.

Ζέρζης Δημήτριος, Τερζάκης Θωμάς Ιωάννης (σε εξέλιξη): Εγκατάσταση αστικού κέντρου διανομής και προσομοίωση της λειτουργίας του στην πόλη του Βόλου.

Σαμαράς-Καμηλαράκης Σταύρος, Βογιατζάκης Πέτρος Άγγελος (σε εξέλιξη): H συνδρομή των πηγών μεγάλων δεδομένων και εργαλίων ανάλυσής τους στη βιώσιμη αστική κινητικότητα

Χατζησταμάτης Νικόλαος (σε εξέλιξη): Διερεύνηση αποδοχής συστήματος νυχτερινών παραδόσεων στο εμπορικό κέντρο του Βόλου.

Σούρλας Δημήτρης (σε εξέλιξη): Σύστημα αστικής κινητικότητας Βόλου.

Παπαϊωάννου Γιώργος (2017): Βέλτιστη επιλογή στόλου και δρομολογίων στις ακτοπλοϊκές μεταφορές.

Μιχαηλίδης Ηλίας (2017): Ο ρόλος των “μεγάλων δεδομένων” στις μεταφορές και οι προοπτικές ανάπτυξής τους.

Ζαφειρίδης Θοδωρής (2017): Μοντέλα συμπεριφοράς μετακινούμενων.

Φούρκας Σπύρος, Μεσσιώνης Γιώργος (2016): Διαμόρφωση συγκοινωνιακού μοντέλου του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου.

Μαγγίνας Άρης, Μανώλη Στεφανία (2015): Ανάπτυξη συστήματος Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα στο λιμάνι του Βόλου.

Kαραούλη Ελένη, Πανταζή Σοφία (2014): Ανάπτυξη μοντέλου συστήματος μοιρασμένων οχημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Kούρος Παναγιώτης (2014): Διαχείριση οδικών συμβάντων με χρήση αλγορίθμων εντοπισμού συμβάντων: η περίπτωση της Αττικής Οδού.

Kατρανάρας Ηλίας, Φούρλας Δημήτριος (2014): Μεθοδολογία ιεράρχησης επικινδυνότητας στο υπεραστικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Παπαφώτη Λαμπρινή (2013): Πράσινες αστικές μεταφορές στην πόλη του Βόλου.

Καρυώτη Ελένη (2013). Αξιολόγηση προσβασιμότητας και κινητικότητας οικισμών του Πηλίου.

Σιώζιου Λευκή, Ντασένου Γεωργία (2013): Προσομοίωση κυκλοφοριακών επιπτώσεων επεμβάσεων συγκοινωνιακής υποδομής στα Ιωάννινα.

Παναγιωτίδης Ιωάννης (2013): Συστήματα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών σε οδικές, αεροπορικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες μεταφορές και σε διάφορες υποδομές σχετιζόμενες με τις μεταφορές αυτές.

Κατρανάρας Ηλίας, Φούρλας Δημήτρης (2011): Ανάλυση επικινδυνότητας επαρχιακού δικτύου Θεσσαλίας.

Κονιτσιώτης Νικόλαος (2011): Περιγραφή και αξιολόγηση των προηγμένων συστημάτων στις οδικές μεταφορές.

Βλάχου Ναταλία, Λάγιου Ετλεύα, Σταυροπούλου Χριστιάννα & Τσιτσιβά Ελένη (2011): Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκστρατειών οδικής ασφάλειας στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κοντός Παναγιώτης (2007): Σχεδιασμός και διαχείριση της μεταφοράς υγρών καυσίμων διαμέσου των σηράγγων της Αττικής Οδού.

Κυρίτσης Χαρίτων (2007): Παρουσίαση και εφαρμογή διαδικασίας ιεράρχησης βελτιώσεων ισόπεδων κόμβων.

Πριμπίδης Κωνσταντίνος (2005): Ανάλυση της ποιότητας των παρεχόμενων επιβατικών υπηρεσιών του Ο.Σ.Ε.

Νανούρης Χρήστος (2004): Ανάλυση επικινδυνότητας εθνικού δικτύου της πόλης του Βόλου.

Δημητρίου Ευγενία, Τριανταφύλλου Μαρία (2003): Ανάλυση στρατηγικού και επιχειρησιακού  σχεδίου του οργανισμού Λιμένος Βόλου και διαμόρφωση σχεδίου εκμετάλλευσης περιοχών και χώρων του λιμένα.

Αρβανιτάκη Ερασμία, Γκόγκας Μιχαήλ (2003): Διερεύνηση μέτρων μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω οδικής κυκλοφορίας στο δήμο Καλαμαριάς.

Λουπασάκη Ελευθερία (2003): Σχεδιασμός και αξιολόγηση οδικών συμβάντων στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου.

Νικάκης Χρήστος (2002): Σύστημα ηλεκτρονικής καθοδήγησης στάθμευσης στο KingstonUponThames.

Μαλτζάρης Ιωάννης (2002): Εφαρμογή «Πριν και μετά» ανάλυσης για την αξιολόγηση μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας στο δήμο της Πολίχνης.

Λιάσκας Θωμάς (2002): Ανάλυση μεμονωμένων οδικών κόμβων, αξόνων και δικτύου με στατικές και δυναμικές μεθόδους.

Κωνσταντής Ξενοφών (2002): Ανάπτυξη πλαισίου αξιολόγησης των κυκλοφοριακών επιπτώσεων των εναλλακτικών σεναρίων για την πόλη του Βόλου.

Οικονομίδης Ιωάννης (2001): Διερεύνηση των επιπτώσεων της τηλεματικής και των νέων τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών.

Φιλιππάτος Όθωνας (2000): Διερεύνηση σκοπιμότητας δημιουργίας εμπορευματικού κέντρου στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου.