Διπλωματικές εργασίες – Διατριβές

Καρατσόλη Μαρία (σε εξέλιξη): Ευφυή συστήματα μεταφορών με χρήση “μεγάλων δεδομένων” για τη διαχείριση της βιώσιμης κινητικότητας.

Γκόγκας Μιχαήλ (σε εξέλιξη): Προσδιορισμός του δικτύου εμπορευματικών κέντρων συνδυασμένων μεταφορών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Καρακικές Ιωάννης (2021): Προσομοίωση και εκτίμηση επιπτώσεων καινοτόμων συστημάτων σύγχρονης οργάνωσης διανομής σε αστικές περιοχές (city logistics).

Τσάμη Μαρία (2019): Μοντελοποίηση της επίδρασης της ποιότητας υπηρεσιών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην επιλογή μεταφορικού μέσου και διαδρομής.

Παπουτσής Κωνσταντίνος (2019): Ανάλυση κόστους και βελτιστοποίησης βιωσιμότητας μέτρων αστικών εμπορευματικών μεταφορών υπό το πρίσμα συνολικού κύκλου ζωής.

Αδάμος Ιωάννης (2016): Ανάπτυξη μοντέλων διείσδυσης εκστρατειών οδικής ασφάλειας και εκπαιδευτικών δράσεων στην οδηγική συμπεριφορά.

Κώττας Παναγιώτης (2012): Εντοπισμός της υπνηλίας των οδηγών με σύστημα ανάλυσης της εικόνας των ματιών.

Πεταμίδης Χαράλαμπος (2011): Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κυκλοφορίας με προσομοίωση της συμπεριφοράς των οδηγών και της κυκλοφοριακής ροής.

Αθανασόπουλος Κύρριλος (σε εξέλιξη): Διερεύνηση σκοπιμότητας υπεραστικών εμπορευματικών μεταφορών με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ξυδιανού Θεονύμφη (σε εξέλιξη): Ανάπτυξη αστικού δικτύου για παραδόσεις με τη χρήση drones.

Μπορμπόλη Ερασμία (σε εξέλιξη): Χωρική και συγκοινωνιακή ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού δικτύου συνδυασμένων μεταφορών.

Μπόγκας Κωνσταντίνος (2020): Χωροθέτηση μικρών κέντρων διαλογής σε αστικές περιοχές.

Φλασκή Ελένη (2020): Εκτίμηση επικινδυνότητας κατά την μεταφορά επικίνδυνων φορτίων. Εφαρμογή στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Μαγγίνας Βησσαρίων (2020): Διερεύνηση επιπτώσεων της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Κιούσης Βασίλης (2018): Εκτίμηση κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των “Έξυπνων θυρίδων” για διανομές εμπορευμάτων σε μεσαίου μεγέθους Δήμο της Αθήνας με χρήση λογισμικού μικροσκοπικής προσομοίωσης της κυκλοφορίας.

Χαραλαμπίδου Σοφία (2015): Ανάπτυξη μοντέλων βελτιστοποίησης διαδρομής για route planners: η περίπτωση του i-Mobi Volos.

Καρακίτσιου Τζένη (2015): Διερεύνηση συστημάτων συλλογής αστικών αποβλήτων: Η περίπτωση του Δήμου Περιστερίου.

Τσανάκας Νίκος (2015): Βαθμονόμηση και αξιολόγηση των μοντέλων της κυκλοφοριακής ροής χρησιμοποιώντας εμπειρικά δεδομένα.

Χαραλαμπίδου Σοφία (2013): Εφαρμογές έξυπνης κινητικότητας στην πόλη του Βόλου.

Μπαρκαμπάς Βασίλης (2012): Αναδιαμόρφωση του συστήματος logistics της εταιρείας διανομής MAMA products.

Ευφραιμίδου Ερμιόνη (2012): Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης της επιρροής της συνομιλίας με συνεπιβάτη στην οδηγική συμπεριφορά.

Καμάρα Μαρία-Ιουλία (2012): Διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας ενός δικτύου συνδυασμένων – συντροπικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα.

Κουκούλης Δημήτρης (2011): Διερεύνηση βαθμού εξυπηρέτησης δικτύων ποδηλατοδρόμων στην Καρδίτσα.

Σανίδας Γιάννης (2010): Κυκλοφοριακές και οικονομικές επιπτώσεις διέλευσης επικίνδυνων φορτίων από σήραγγες.

Αδάμος Ιωάννης (2005): Ανάλυση επιπτώσεων σύγχρονων συστημάτων υποβοήθησης οδηγών στη συμπεριφορά και στην κυκλοφορία.

Λαδόπουλος Λάζαρος (2004): Ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης επιπτώσεων συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας για τη διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας και της υποδομής. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Αγγίδα Γεωργία, Δρακούλη Βάγια (σε εξέλιξη): Διερεύνηση της κινητικότητας ως υπηρεσία στο Βόλο.

Ζορμπάς Αλέξης (σε εξέλιξη): Βελτιστοποίηση αστικών διανομών στην πόλη του Βόλου.

Μαυρογενίδου Γιώτα (2019): Προσομοίωση της επίδρασης των ITS στην κυκλοφορία.

Σούρλας Δημήτρης (2019): Διερεύνηση και ανάλυση προγραμμάτων σχεδιασμού ταξιδίων.

Ζέρζης Δημήτριος, Τερζάκης Θωμάς Ιωάννης (2018): Εγκατάσταση αστικού κέντρου διανομής και προσομοίωση της λειτουργίας του στην πόλη του Βόλου.

Χατζησταμάτης Νίκος (2018): Νυχτερινές διανομές στην κεντρική περιοχή του Βόλου.

Σαμαράς-Καμηλαράκης Σταύρος, Βογιατζάκης Πέτρος Άγγελος (2018): H συνδρομή των πηγών μεγάλων δεδομένων και εργαλείων ανάλυσής τους στη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Παπαϊωάννου Γιώργος (2017): Εφαρμογή τεχνικών βελτιστοποίησης στη δρομολόγηση πλοίων ακτοπλοΐας.

Μιχαηλίδης Ηλίας (2017): Ευφυή συστήματα μεταφορών και ο ρόλος των μεγάλων δεδομένων.

Ζαφειρίδης Θοδωρής (2017): Μοντέλα συμπεριφοράς μετακινούμενων.

Φούρκας Σπύρος, Μεσιώτης Γιώργος (2016): Διαμόρφωση συγκοινωνιακού μοντέλου του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου.

Μαγγίνας Άρης, Μανώλη Στεφανία (2015): Διερεύνηση εφαρμογής μοντέλου ΣΔΙΤ στο λιμάνι του Βόλου.

Κούρος Παναγιώτης (2014): Διαχείριση οδικών συμβάντων με χρήση αλγορίθμων εντοπισμού συμβάντων: η περίπτωση της Αττικής Οδού.

Καρυώτη Ελένη (2014): Αξιολόγηση προσβασιμότητας και κινητικότητας οικισμών του Πηλίου.

Καραούλη Ελένη, Πανταζή Σοφία (2014): Ανάπτυξη μοντέλου συστήματος μοιραζόμενων οχημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Παπαφώτη Λαμπρινή (2014): Πράσινες αστικές μεταφορές στην πόλη του Βόλου.

Σιώζου Λευκή, Ντασένιου Γεωργία (2013): Προσομοίωση κυκλοφοριακών επιπτώσεων επεμβάσεων συγκοινωνιακής υποδομής στα Ιωάννινα.

Κατρανάρας Ηλίας, Φούρλας Δημήτρης (2013): Μεθοδολογία ιεράρχησης επικινδυνότητας στο υπεραστικό οδικό δίκτυο της περιφέρειας Θεσσαλίας.

Παναγιωτίδης Γιάννης (2012): Συστήματα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών (ΣΑΕΠ) σε οδικές, αεροπορικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες μεταφορές και σε διάφορες υποδομές σχετιζόμενες με τις μεταφορές αυτές.

Κονιτσιώτης Νικόλαος (2011): Περιγραφή και αξιολόγηση των προηγμένων συστημάτων στις οδικές μεταφορές.

Βλάχου Ναταλία, Λάγιου Ετλεύα, Σταυροπούλου Χριστιάννα & Τσιτσιβά Ελένη (2011): Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκστρατειών οδικής ασφάλειας στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κοντός Παναγιώτης (2007): Σχεδιασμός και διαχείριση της μεταφοράς υγρών καυσίμων διαμέσου των σηράγγων της Αττικής Οδού.

Κυρίτσης Χαρίτων (2007): Παρουσίαση και εφαρμογή διαδικασίας ιεράρχησης βελτιώσεων ισόπεδων κόμβων.

Πριμπίδης Κωνσταντίνος (2005): Ανάλυση της ποιότητας των παρεχόμενων επιβατικών υπηρεσιών του Ο.Σ.Ε.

Νανούρης Χρήστος (2004): Ανάλυσή επικινδυνότητας οδικού δικτύου της πόλης του Βόλου.

Δημητρίου Ευγενία, Τριανταφύλλου Μαρία (2003): Ανάλυση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου του οργανισμού Λιμένος Βόλου και διαμόρφωση σχεδίου εκμετάλλευσης περιοχών και χώρων του λιμένα.

Αρβανιτάκη Ερασμία, Γκόγκας Μιχαήλ (2003): Διερεύνηση μέτρων μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω οδικής κυκλοφορίας στο δήμο Καλαμαριάς.

Λουπασάκη Ελευθερία (2003): Σχεδιασμός και αξιολόγηση οδικών συμβάντων στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου.

Νικάκης Κωνσταντίνος (2002): Σύστημα ηλεκτρονικής καθοδήγησης στάθμευσης στο Kingston Upon Thames.

Μαλτζάρης Ιωάννης (2002): Εφαρμογή πριν και μετά ανάλυσης για την αξιολόγηση μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας στο δήμο Πολίχνης.

Λιάσκας Θωμάς (2002): Ανάλυση μεμονωμένων οδικών κόμβων, αξόνων και δικτύου με στατικές και δυναμικές μεθόδους.

Κωνσταντής Ξενοφών (2002): Ανάπτυξη πλαισίου αξιολόγησης των κυκλοφοριακών επιπτώσεων των εναλλακτικών σεναρίων για την πόλη του Βόλου.

Οικονομίδης Ιωάννης (2001): Διερεύνηση των επιπτώσεων της τηλεματικής και των νέων τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών.

Φιλιππάτος Όθωνας (2000): Διερεύνηση σκοπιμότητας δημιουργίας εμπορευματικού κέντρου στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου.