Έρευνα

Αναβάθμιση συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης ΒΔ τομέα Βόλου


Φορέας χρηματοδότησης:  Αστικό Κτελ Βόλου Α.Ε. – ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Διάρκεια: 33 μήνες (01/07/2013-31/3/2016)
Προϋπολογισμός: 5000 €
Ιστοσελίδα:  –

Το αντικείμενο της μελέτης αυτής αφορά στην αναβάθμιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης που παρέχεται από το Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου στην περιοχή που ορίζεται από τις οδούς Παγασών-Αναλήψεως, Κ. Καρτάλη, Περιφερειακή οδό και τις συνοικίες της Αγίας Παρασκευής και της Αγίας Κυριακής. Οι περιοχές αυτές εξυπηρετούνται από τις γραμμές 2 και 9, συνεπώς, η μελέτη αφορά στη διερεύνηση της λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου, στη διατύπωση εναλλακτικών δρομολογίων, στην αποτίμηση δεικτών εξυπηρέτησης και στην αξιολόγηση αυτών.