Συνεργασίες

Συνεργασίες με Διεθνή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Σύμφωνο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών (ΤΤΙ), Ρίγα, Λετονία
Το σύμφωνο συνεργασίας αφορά τη συνεργασία μεταξύ του Εργαστηρίου Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – TTLog με το Ινστιτούτο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών – ΤΤΙ στην έρευνα, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στην ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών κ.α..

Συν-επίβλεψη διδακτορικής διατριβής με το πανεπιστήμιο της Αμβέρσας, Βέλγιο
Η συμφωνία αφορά την οργάνωση και την υποστήριξη διδακτορικής διατριβής, η οποία διεξάγεται από υποψήφιο διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπό την επίβλεψη της Αν. Καθηγήτριας Ευτυχίας Ναθαναήλ.

Ερευνητικές Συνεργασίες

 • Transport and Telecommunications Institute, Riga, Latvia
 • Maritime University of Szcecin, Poland
 • Newrail, Newcastle University, UK
 • ERTICO, Belgium
 • POLIS, Belgium
 • Panteia BV, The Netherlands
 • Center for Innovation in Transport, University of Catalonia, CENIT, Spain
 • Center for Transport and logistics, Iniversitadegli study di Roma La Sapienza, Italy
 • Fraunhofer IVI, Germany
 • Imperial College, UK
 • City University London, UK
 • Leeds University, UK
 • Universidad Politecnica de Madrid, Spain
 • Technion, Israel
 • Royal Institute of Technology (KTH), Sweden
 • University of Antwerp
 • TU Delft, The Netherlands
 • TU Graz, Austria
 • University of Stuttgart, Germany
 • University of Luxembourg, Luxembourg
 • IFSTTAR, France
 • TU Dresden, Germany
 • TOI, Norway
 • TNO, The Netherlands

 • University of Hawaii at Manoa
 • University of Miami
 • University of California at Berkeley
 • University of Florida (Transportation Research Center)
 • University of Kenducky
 • Rensselaer Polytechnic Institute in Troy, NY
 • McMaster University, Institute of Transportation and Logistics (MITL), Hamilto, Ontario, Canada
 • VicRoads, Victoria, Australia
 • University of Sydney, Institute of Transport and Logistics, Australia