Νέα

Συμμετοχή του TTLog στο “The WIDENING CONFERENCE”

Συμμετοχή του TTLog στο “The WIDENING CONFERENCE”

Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (TTLog) ως μέλος της κοινοπραξίας του έργου ALLIANCE, συμμετείχε στη δράση “FIRST WIDENING DAY” που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, Βέλγιο στις 8 Νοεμβρίου 2017 κατά τη διάρκεια του συνεδρίου “The WIDENING CONFERENCE”. Το εργαστήριο TTLog εκπροσωπήθηκε από τη διευθύντριά του Αναπλ. Καθ. Ευτυχία Ναθαναήλ.

Σκοπός αυτής της δράσης ήταν να συγκεντρώσει όλους τους συντονιστές (coordinators) των τριών διευρυνόμενων δράσεων ERA CHAIRS (FP7 και Horizon 2020), TWINNING και TEAMING (φάση 2) και να δημιουργήσει μια κοινότητα “WIDENING COMMUNITY”, προκειμένου οι συμμετέχοντες να ανταλλάξουν εμπειρίες και “καλές πρακτικές” και να δημιουργήσουν νέους διαύλους επικοινωνίας για μελλοντικές συνέργιες. Μετά την εισαγωγική συνεδρία, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες με βάση τις δράσεις στις οποίες ανήκει το έργο τους, ενώ το απόγευμα όλοι οι εκπρόσωποι των έργων συγκεντρώθηκαν για μια ευρεία επικοινωνία σχετικά με τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα.

2_