Οδική Ασφάλεια

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων πάνω στην ανάλυση και αξιολόγηση της ασφάλειας των οδικών συστημάτων μεταφορών. Τα αντικείμενα που πραγματεύεται αφορούν στον καθορισμό του προβλήματος μέσα από στατιστικά στοιχεία, στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή πολιτική για την οδική ασφάλεια, στις διαδικασίες και τους φορείς που εμπλέκονται, στις προηγμένες τεχνολογίες και τα έξυπνα συστήματα που εφαρμόζονται, στους τύπους των μελετών που πραγματοποιούνται, στον τρόπο καταγραφής και αρχειοθέτησης σχετικών στοιχείων, στην ανάλυση της επικινδυνότητας και την εκτίμηση των πιθανών ατυχημάτων βάσει των παραγόντων που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια, στα μέτρα βελτίωσης της οδικής υποδομής και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.


E-Class: Οδική ΑσφάλειαΔείτε το e-Class


 

Οδική Ασφάλεια
Περίγραμμα μαθήματος
  • Id Μαθήματος:MHXC120
  • ECTS:6
  • Ώρες / Εβδομάδα:4
  • Εξάμηνο:8o

Περισσότερα Μαθήματα