Νέα

CSUM2018: Η νέα προσθεσμία υποβολής πλήρους εργασίας είναι στις 16 Φεβρουαρίου 2018!
,

CSUM2018: Η νέα προσθεσμία υποβολής πλήρους εργασίας είναι στις 16 Φεβρουαρίου 2018!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η νέα προθεσμία για την υποβολή πλήρους εργασίας στο CSUM2018 είναι στις 16 Φεβρουαρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολή πλήρους εγγράφου μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://csum.civ.uth.gr/submission-info/, ενώ για τις νέες ημερομηνίες στη διεύθυνση http://csum.civ.uth.gr/#key-dates.