Νέα

2 μέλη του ΤΤLog ως υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

2 μέλη του ΤΤLog ως υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Η κα Μαρία Καρατσόλη και ο κος Ιωάννης Καρακικές, μέλη του εργαστηρίου TTLog και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επιλέχθησαν από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για τη χορήγηση υποτροφίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Τα θέματα των διδακτορικών διατριβών που θα εκπονηθούν σε ορίζοντα τριετίας (4/2018 – 4/2021) έχουν τους εξής τίτλους:

Μαρία Καρατσόλη: Ευφυή συστήματα μεταφορών με χρήση “μεγάλων δεδομένων” για τη διαχείριση της βιώσιμης κινητικότητας.

Ιωάννης Καρακικές: Προσομοίωση και εκτίμηση επιπτώσεων καινοτόμων συστημάτων σύγχρονης οργάνωσης διανομής σε αστικές περιοχές (city logistics).

Ευχόμαστε στην κα Καρατσόλη και στον κο Καρακικέ καλή επιτυχία!