Νέα

Συμμετοχή του TTLog στην παγκόσμια εκστρατεία #IamIgniting του ομίλου PTV

Συμμετοχή του TTLog στην παγκόσμια εκστρατεία #IamIgniting του ομίλου PTV

Ο κος Ιωάννης Καρακικές, μέλος του Εργαστηρίου Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (TTLog), συμμετείχε στην παγκόσμια εκστρατεία #IamIgniting του ομίλου PTV. Η εκστρατεία #IamIgniting στοχεύει στην προβολή του ερευνητικού έργου που επιτελούν οι πελάτες και συνεργάτες του ομίλου με χρήση λογισμικών εργαλείων.

Ο κος Καρακικές παρουσίασε ένα μέρος της διδακτορικής του έρευνας σχετικά με τον εντοπισμό και την αξιολόγηση λύσεων αστικών εμπορευματικών μεταφορών γύρω από το λιμάνι του Βόλου στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης φορτίων πραγματικού χρόνου είναι η αποτελεσματικότερη λύση ενώ οι τρεις προτεινόμενες λύσεις συνδυαστικά μπορούν να επιφέρουν μία εντυπωσιακή βελτίωση της τάξης του 20,92% στο δίκτυο μεταφορών γύρω από το λιμάνι της πόλης το έτος 2030.

Η σχετική δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης μπορεί να βρεθεί εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καμπάνια, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της καμπάνιας.