Νέα

Συμμετοχή του TTLog στα σεμινάρια Εκπαιδευτών και Νέων Ερευνητών του έργου ALLIANCE
,

Συμμετοχή του TTLog στα σεμινάρια Εκπαιδευτών και Νέων Ερευνητών του έργου ALLIANCE

Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (TTLog) ως μέλος της κοινοπραξίας του έργου ALLIANCE, συμμετείχε στα σεμινάρια “Εκπαιδευτών” και “Νέων ερευνητών” που πραγματοποιήθηκαν στη Ρίγα της Λετονίας από τις 19 έως τις 20 Οκτωβρίου 2017 κατά τη διάρκεια του συνεδρίου RelStat-2017. Το εργαστήριο TTLog εκπροσωπήθηκε από τη διευθύντριά του Αναπλ. Καθ. Ευτυχία Ναθαναήλ, τον Δρ. Γιάννη Αδάμο, τον κο Ιωάννη Καρακικέ και την κα Μαρία Καρατσόλη.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου των εκπαιδευτών η Αναπλ. Καθ. Ναθαναήλ και ο Δρ. Αδάμος ως εκπαιδευτές και συμμετέχοντες στο 1ο Θερινό Σχολείο του έργου ALLIANCE (1st ALLIANCE Summer School) είχαν την ευκαιρία να αποτιμήσουν συνολικά το σχολείο και να συζητήσουν τα μελλοντικά βήματα και προκλήσεις για το 2ο Θερινό Σχολείο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2018 στη Ρίγα.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου των νέων ερευνητών στις 20 Οκτωβρίου 2017, ο κος Καρακικές και η κα Καρατσόλη παρουσίασαν τις επιστημονικές τους εργασίες με τίτλο “Evaluating Smart Urban Freight Solutions Using Microsimulation” και “Big Data in Transport – Data Sources and Data Sets Used in Literature”, αντίστοιχα.

2

3