Νέα

Συμμετοχή σε έρευνα με τίτλο “Mobility as a service”

Συμμετοχή σε έρευνα με τίτλο “Mobility as a service”

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην παρακάτω έρευνα με τίτλο “Mobility as a service”.  Σκοπός είναι να διερευνηθεί εάν οι κάτοικοι της πόλης του Βόλου γνωρίζουν και είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν μελλοντικά τα συστήματα car-pooling, car-sharing καθώς και τα αυτοματοποιημένα συστήματα σε οχήματα. Όλες οι απαντήσεις είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν από την ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου TTLog μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

Σας ευχαριστούμε πολύ προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα.

Υπερσύνδεσμος για την έρευνα: https://www.surveymonkey.com/r/L8V8NX5