Νέα

Συμμετοχή σε έρευνα με τίτλο “Intelligent transport systems with usage of “big data””

Συμμετοχή σε έρευνα με τίτλο “Intelligent transport systems with usage of “big data””

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην παρακάτω έρευνα η οποία παγματοποιείται στo πλαίσιο διδακτορικής έρευνας με τίτλο “Intelligent transport systems with usage of “big data” for management of sustainable mobility”. Σκοπός είναι να διερευνηθεί ο ρόλος και οι πιθανές επιπτώσεις της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην συμπεριφορά των μετακινούμενων. Όλες οι απαντήσεις είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν από την ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου TTLog μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

Σας ευχαριστούμε πολύ προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα.

Υπερσύνδεσμος για την έρευνα: https://www.surveymonkey.com/r/Social_Media_TTLog