Νέα

Συμμετοχή σε έρευνα με τίτλο “Η επίδραση της πληροφόρησης στην επιλογή διαδρομής”

Συμμετοχή σε έρευνα με τίτλο “Η επίδραση της πληροφόρησης στην επιλογή διαδρομής”

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην παρακάτω έρευνα, με τίτλο “Η επίδραση της πληροφόρησης στην επιλογή διαδρομής”, η οποία πραγματοποιείται στo πλαίσιο διπλωματικής εργασίας. Σκοπός είναι να διερευνηθεί ο ρόλος και οι πιθανές επιπτώσεις παροχής πληροφόρησης στους οδηγούς, κατά τη διάρκεια της μετακίνησης τους, στην περιοχή μελέτης που ορίζεται η Ανατολική Θεσσαλονίκη. Όλες οι απαντήσεις είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν από την ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου TTLog μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

Σας ευχαριστούμε πολύ προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα.

Υπερσύνδεσμος για την έρευνα: https://www.surveymonkey.com/r/K238ZH9