Νέα

Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
,

Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των Βησσαρίων Μαγγίνα, Ελένης Φλασκή και Κωνσταντίνου Μπόγκα, φοιτητών του ΔΠΜΣ “Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός”, θα πραγματοποιηθούν στο Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (TTLog) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ως εξής:

  • Τρίτη 25/2/2020 και ώρα 14:00 : Μαγγίνας Βησσαρίων με θέμα “Διερεύνηση επιπτώσεων της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης στην εφοδιαστική αλυσίδα” και εξεταστική επιτροπή: Ε. Ναθαναήλ (επιβλέπουσα), Σ. Πολύζος και Π. Κοπελιάς.
  • Τετάρτη 26/2/2020 και ώρα 11:30 : Φλασκή Ελένη με θέμα “Εκτίμηση επικινδυνότητας κατά την μεταφορά επικίνδυνων φορτίων. Εφαρμογή στο σιδηροδρομικό δίκτυο” και εξεταστική επιτροπή: Ε. Ναθαναήλ (επιβλέπουσα), Κ. Βογιατζής και Ν. Ηλιού.
  • Τετάρτη 26/2/2020 και ώρα 13:00 : Μπόγκας Κωνσταντίνος με θέμα “Χωροθέτηση μικρών κέντρων διαλογής στο Βόλο” και εξεταστική επιτροπή: Ε. Ναθαναήλ(επιβλέπουσα), Κ. Βογιατζής και Π. Κοπελιάς.