Νέα

Μάθημα «Μεθοδολογίες Λήψης Αποφάσεων» από την Αναπ. Καθ. Ευτυχία Ναθαναήλ

Μάθημα «Μεθοδολογίες Λήψης Αποφάσεων» από την Αναπ. Καθ. Ευτυχία Ναθαναήλ

Ένα ειδικό μάθημα με τίτλο «Μεθοδολογίες Λήψης Αποφάσεων» πραγματοποιήθηκε για τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του Transport and Telecommunications Institute (TTI) στη Ρίγα της Λετονίας από τις 18 έως τις 22 Μαρτίου, 2019. Το μάθημα περιελάμβανε διαλέξεις και εργαστήρια κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας και παρακολουθήθηκε από 33 φοιτητές. Πρόκειται για το τρίτο έτος κατά το οποίο το συγκεκριμένο μάθημα διδάσκεται από την Αναπλ. Καθ. Ευτυχία Ναθαναήλ ως μέρος των προγραμμάτων σπουδών “Transport and Logistics”, “Aviation Transport” και “Aviation and Management” του ΤΤΙ.