Νέα

Εκτίμηση επιπτώσεων μέτρων αστικών εμπορευματικών μεταφορών – Ανοιχτή έρευνα Delphi

Εκτίμηση επιπτώσεων μέτρων αστικών εμπορευματικών μεταφορών – Ανοιχτή έρευνα Delphi

Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστική Αλυσίδας (TTLog) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διενεργεί εκτεταμένη έρευνα με θέμα «Impact assessment of urban freight transport solutions» στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Προσομοίωση και εκτίμηση επιπτώσεων καινοτόμων συστημάτων σύγχρονης οργάνωσης διανομής σε αστικές περιοχές (city logistics)». Η έρευνα βασίζεται στην μέθοδο Delphi και ολοκληρώνεται σε 2 γύρους.

Στο πλαίσιο του 1ου γύρου, η αξιολόγηση των λύσεων πραγματοποιείται με βάση την εμπειρία και γνώση σας ως εμπλεκόμενος φορέας του συστήματος αστικών εμπορευματικών μεταφορών της πόλης σας. Επιπλέον, μπορείτε να υποστηρίξετε την αξιολόγησή σας με προαιρετικά σχόλια. Ο 1ος γύρος άνοιξε στις 02.04.2019 και θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι τις 24.05.2019.

Ο 2ος γύρος θα ξεκινήσει στις 04.06.2019 και θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι τις 21.06.2019. Στο δεύτερο γύρο θα έχετε την ευκαιρία να επανεξετάσετε την αξιολόγηση που έχετε πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του 1ου γύρου όσες φορές θέλετε, με βάση την αξιολόγηση και τα σχόλια των υπολοίπων συμμετεχόντων. Στον 2ο γύρο μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι συμμετείχαν στον 1ο γύρο.

Λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση του 2ου γύρου, τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους συμμετέχοντες της έρευνας. Όλες οι απαντήσεις θα διατηρηθούν ανώνυμες και εμπιστευτικές στην ερευνητική ομάδα του TTLog σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Γενικής Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

ΠΩΣ ΘΑ ΤΡΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

1ος γύρος (02.04.2019 – 24.05.2019)

 • Visit http://censensus.tk/
 • Sign up with your email and a password, and then log in.
 • Click on the “ALL SURVEYS” tab.
 • Click on the “Impact Assessment of Urban Freight Transport (UFT) Solutions” survey.
 • Enter “ttlog2019” as survey’s passphrase
 • Run the survey and do not forget to press “submit” before leaving the page!

Σημείωση 1: Κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης της έρευνας κάντε κλικ στις περιοχές επιπτώσεων (impact areas) π.χ. “Economy and Energy”, “Environment”, …, “User Uptake”, για μία σύντομη περιγραφή τους.

Σημείωση 2: Οι συμμετέχοντες του 1ου γύρου θα λάβουν ειδοποίηση όταν ανοίξει ο 2ος γύρος.

2ος γύρος (04.06.2019 – 21.06.2019)

 • Visit: http://censensus.tk/
 • Log in with your previous credentials (email & password).
 • Click on the “ALL SURVEYS” tab.
 • Click on the “Impact Assessment of Urban Freight Transport (UFT) Solutions” survey.
 • Enter “ttlog2019” as survey’s passphrase.
 • Reconsider your 1st round assessment scores (if you wish so).

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της έρευνας μην διστάσετε με το εργαστήριο ή να επικοινωνήσετε μαζί με τον υπεύθυνο της έρευνας κο Ιωάννη Καρακικέ (iokaraki@uth.gr).