Νέα

[ File # csp6143653, License # 2517429 ]
Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php)
(c) Can Stock Photo Inc. / dny3d
,

Διάλεξη από τον Dr.sc.ing. Mihails Savrasovs πάνω σε μεσοσκοπική προσομοίωση κυκλοφοριακής ροής.

Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου ώρα 18:00-19:00, στην αίθουσα Α, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα “Traffic flow simulation using mesoscopic approach” από τον Dr.sc.ing. Mihails Savrasovs, Dean of the Computer Science and Telecommunication Faculty Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia.

Καλούνται οι φοιτητές της Συγκοινωνιακής Κατεύθυνσης, οι φοιτητές εγγεγραμμένοι στο μάθημα Σχεδιασμός Μεταφορών και όποιοι άλλοι φοιτητές ή/και προσωπικό ενδιαφέρονται, να παρακολουθήσουν τη διάλεξη.


Πληροφορίες διάλεξης:

Εισαγωγή: H μικροσκοπική και μακροσκοπική προσέγγιση προσομοίωσης κυκλοφοριακών ροών χρησιμοποιούνται ευρέως από ερευνητές και επαγγελματίες. Ωστόσο, και οι δύο προσεγγίσεις παρουσιάζουν ορισμένα μειονεκτήματα, γεγονός που περιορίζει την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Μια εφικτή λύση είναι η εφαρμογή της μεσοσκοπικής προσέγγισης για προσομοίωση κυκλοφοριακής ροής.

Περιεχόμενα: α) παρουσίαση της μεσοσκοπικής προσέγγισης για προσομοίωση κυκλοφοριακών ροών βασισμένη σε ένα πρότυπο διακριτού ποσοστού (Discrete Rate), β) παρουσίαση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης (validation) της προτεινόμενης προσέγγισης, γ) εφαρμογή της προτεινόμενης προσέγγισης σε case study.

Διάρκεια διάλεξης: 45 λεπτά +15 λεπτά για Q & A

savrasov

 

 

 

 

 

Dr.sc.ing. Mihails Savrasovs
Dean of the Computer Science and Telecommunication Faculty
Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia
Lomonosova iela 1, Rīga, LV 1019, Latvija
Phone: +371 67100654, Mob.: +371 29654003, E-mail: savrasovs.m@tsi.lv, http://www.tsi.lv