Νέα

Έρευνα κυκλοφοριακών μετρήσεων στους κυκλικούς κόμβους του Βόλου
,

Έρευνα κυκλοφοριακών μετρήσεων στους κυκλικούς κόμβους του Βόλου

Έρευνα κυκλοφοριακών μετρήσεων στους κυκλικούς κόμβους του Βόλου πραγματοποίησαν οι φοιτητές του Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συνολικά 45 φοιτητές βρέθηκαν στους νεοκατασκευασθέντες κυκλικούς κόμβους της πόλης όπου καταμέτρησαν κυκλοφοριακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής αιχμής, σε δίωρες βάρδιες. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούν φόρτους οχημάτων κατά κίνηση που πραγματοποιείται μέσα στον κόμβο, διελεύσεις πεζών από τις διαβάσεις και εμπλοκές διαφόρων τύπων. Η ανάλυση των επεξεργασμένων δεδομένων αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικά ευρήματα που αφορούν στη διευκόλυνση της κινητικότητας των χρηστών των κυκλικών κόμβων και στην ασφαλή συνύπαρξη αυτών.
Η έρευνα συντονίζεται από το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας (TTLog) που στοχεύει στη διερεύνηση συμπεριφοράς μετακινούμενων και επιπτώσεων αυτής στην κινητικότητα και στην ασφάλεια.