Μαρία Καρατσόλη

Επιστημονικός Συνεργάτης

H Mαρία Ε. Καρατσόλη είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα ‘Συστήματα Μεταφορών’ από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου (Technische Universitaet Muenchen – TUM) με ειδίκευση στον τομέα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών εργάστηκε ως συγκοινωνιολόγος μηχανικός στην Gevas Humberg & Partner, εταιρεία που ασχολείται με συγκοινωνιακές μελέτες στο Μόναχο και ως επιστημονικός συνεργάτης στην έδρα της Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΤUM, συμμετέχοντας σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικό με την οδική ασφάλεια σε αστικές περιοχές. Η κα. Καρατσόλη επίσης πραγματοποίησε μια σειρά από μελέτες συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων με χρήση εφαρμογών ITS και την χρήση “μεγάλων δεδομένων” για την ανάλυση της οδικής ασφάλειας σε αυτοκινητοδρόμους. Οι ερευνητικές δραστηριότητές της εστιάζουν στα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS), στον σχεδιασμό μεταφορών, στην micro- και macro-προσομοίωση δικτύων μεταφορών, στην οδική ασφάλεια, τα “μεγάλα δεδομένα” στις μεταφορές και στα logistics. Από τον Νοέμβριο του 2016 είναι υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος του Εργαστηρίου Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΤΤLog).

Μαρία Καρατσόλη
Διεύθυνση
Εργαστήριο TTLog Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος