Γιάννης Αδάμος

Διδάσκων - Επιστημονικός Συνεργάτης

Ο Δρ. Γιάννης Αδάμος γεννήθηκε στον Βόλο. Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 2004. Το 2006, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εφαρμοσμένη Μηχανική και Προσομοίωση Συστημάτων και το 2016 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα τελευταία 3 χρόνια είναι διδάσκων στα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΠΘ. Επίσης, είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο γνωστικό αντικείμενο “Βιώσιμος σχεδιασμός συστημάτων μεταφορών και υποδομών”.

Από το 2006, είναι επιστημονικός συνεργάτης/ερευνητής του Εργαστηρίου Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – ΤΤLog του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Την περίοδο 2010 έως 2015 εργάστηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη, ενώ από το 2008 έως το 2011 ήταν διδάσκων στα Τμήματα Πολιτικών Δομικών Έργων και Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας (Παράρτημα Τρικάλων).

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 25ερευνητικά έργα, τα οποία χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εθνικούς πόρους. Πρόσφατα έργα είναι τα ακόλουθα: “ALLIANCE – Enhancing excellence and innovation capacity in sustainable transport interchanges”, HORIZON 2020, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016-2018), “NOVELOG – New cooperative business models and guidance for sustainable city logistics”, HORIZON 2020, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2015-2018), “City-HUB”, 7th Framework Cooperation Work Programme Sustainable Surface Transport, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012-2015), “CLOSER – Connecting long and short-distance networks for efficient transport», 7th Framework Programme, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010-2012), “International scientific study on Transport Corridor Management as part of the project Bothnian Green Logistics Corridor”, EU, ERDF, ENPI (2013), “PROMO SAFE DRIVING – Promoting driving awareness and safe driving at local level in the cross – border area Greece – Bulgaria”, INTERREG, Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013, “Integrated road safety systems with the application of advanced driver monitoring, warning and information technologies”, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης (2008-2009), και “CAST – Campaigns and awareness-raising strategies in traffic safety”, STREP, 6th Framework Program, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006-2009).

Επίσης, ο Δρ. Αδάμος είναι αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Διαχείρισης της Δράσης COST TU1305: Social networks and travel behavior (2014-2018), και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Μαγνησίας, του Συλλόγου Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών Ελλάδος, του Institute of Transportation Engineers (ITE), του ITE Transportation Safety Council, του ITE Transportation Education Council και του Association for European Transport. Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 100 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, και είναι συγγραφέας σε κεφάλαια 6 βιβλίων. Πεδία της έρευνάς του είναι η οδική ασφάλεια, η προσομοίωση της οδηγικής συμπεριφοράς, οι συνδυασμένες μεταφορές, οι δημόσιες συγκοινωνίες, τα ευφυή συστήματα μεταφορών και τα logistics.

Γιάννης Αδάμος
Διεύθυνση
Εργαστήριο TTLog Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος