Ευτυχία Ναθαναήλ

Διευθύντρια εργαστηρίου

Η Ευτυχία Γ. Ναθαναήλ είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΤΤLog), και Καθηγήτρια στον Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση Συστημάτων Μεταφορών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι ειδικός εμπειρογνώμονας πάνω στα Επικίνδυνα Εμπορεύματα στην Ομάδα των Επίγειων Μεταφορών του ΝΑΤΟ, μέλος της Επιτροπής Μεταφοράς Επικίνδυνων Φορτίων (Hazardous Material Transportation) – AT040 του TRB από το 2009 και εθνική εκπρόσωπος των Ευρωπαϊκών Δράσεων COST-TU1004 (Modelling Public Transport Passenger Flows in the Era of Intelligent TransportSystems), και COST-TU1305 (Social networks and travel behavior, European Cooperation in Science andTechnology). Έχει διατελέσει μέλος των συμβουλίων εμπειρογνωμόνων του RESTRAIL, ECOMOBILITY, ECOCITY, and MIND-SETS ενώ υπήρξε εθνική εκπρόσωπος στο Support Framework Business  Program 2000-2006 και Foresight Technology, Greece, European Thematic Network ROSEBUD. Πεδία της έρευνάς της είναι τα: σχεδιασμός μεταφορών,  σχεδιασμός συστημάτων μεταφορών, ευφυή συστήματα μεταφορών, μοντέλα συμπεριφοράς, συνδυασμένες μεταφορές, logistics, με μεθόδους πολυκριτιριακής αξιολόγησης και βελτιστοποίησης. Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα, ως επιστημονικά υπεύθυνη. Στην πρόσφατη έρευνά της ασχολήθηκε με την εκτίμηση των επιπτώσεων έξυπνων λύσεων στις μεταφορές, μελέτησε συστήματα διασύνδεσης επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων (CLOSER*), ανάλυσε την επίδραση συνεργατικών σχημάτων και μοιρασμένων πληροφοριακών συστημάτων στα αστικά και υπεραστικά δίκτυα (STRAIGHTSOL*, NOVELOG*), αξιολόγησε την επάρκεια των αστικών τερματικών σταθμών μαζικών μέσων μεταφοράς στους μετακινούμενους και στην κοινωνία (CITY-HUB*) και συντόνισε την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος πάνω σε βιώσιμους κόμβους συνδυασμένων μεταφορών (ALLIANCE*). Έχει διερευνήσει σε βάθος τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς και την οδική ασφάλεια, ενώ έχει συντονίσει μία Εθνική και πέντε τοπικές εκστρατείες οδικής ασφάλειας (CAST*).

*: Ερευνητικά έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευτυχία Ναθαναήλ
Επικοινωνία
Διεύθυνση
Εργαστήριο TTLog Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος