Ευτυχία Ναθαναήλ

Διευθύντρια εργαστηρίου

Η Ευτυχία Γ. Ναθαναήλ είναι συγκοινωνιολόγος μηχανικός, Καθηγήτρια στον Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση Συστημάτων Μεταφορών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθύντρια του τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το 2005 ίδρυσε το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας -ΤΤLog, του οποίου είναι διευθύντρια. Είναι ειδικός εμπειρογνώμονας πάνω στα Επικίνδυνα Εμπορεύματα στην Ομάδα των Επίγειων Μεταφορών του ΝΑΤΟ, μέλος της Επιτροπής Μεταφοράς Επικίνδυνων Φορτίων (Hazardous Material Transportation) – AT040 του TRB από το 2009, μέλος της Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου και εθνική εκπρόσωπος των Ευρωπαϊκών Δράσεων COST-TU1004 (Modelling Public Transport Passenger Flows in the Era of Intelligent Transport Systems), και COST-TU1305 (Social networks and travel behavior, European Cooperation in Science and Technology). Έχει διατελέσει μέλος επιτροπής για το υπό Ανασχεδιασμό Σύστημα Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψήφιων Οδηγών και Οδηγών του Υπουργείου Υποδομών αι Μεταφορών, των συμβουλίων εμπειρογνωμόνων του RESTRAIL, ECOMOBILITY, ECOCITY, and MIND-SETS ενώ υπήρξε εθνική εκπρόσωπος στο Support Framework Business  Program 2000-2006 και Foresight Technology, Greece, European Thematic Network ROSEBUD.

Πεδία της έρευνάς της είναι τα: σχεδιασμός μεταφορών,  βιώσιμα και ασφαλή  συστήματα μεταφορών, ευφυείς τεχνολογίες στις μεταφορές, μοντέλα συμπεριφοράς, συνδυασμένες μεταφορές,  logistics, πολυκριτιριακή αξιολόγηση και βελτιστοποίηση.

Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα του τομέα, ως επιστημονικά υπεύθυνη. Στην πρόσφατη έρευνά της ασχολήθηκε με την εκτίμηση των επιπτώσεων έξυπνων λύσεων στις μεταφορές, μελέτησε συστήματα διασύνδεσης επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων (CLOSER*), ανάλυσε την επίδραση συνεργατικών σχημάτων και μοιρασμένων πληροφοριακών συστημάτων στα αστικά και υπεραστικά δίκτυα (STRAIGHTSOL*, NOVELOG*), αξιολόγησε την επάρκεια των αστικών τερματικών σταθμών μαζικών μέσων μεταφοράς στους μετακινούμενους και στην κοινωνία (CITY-HUB*) και συντόνισε την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος πάνω σε βιώσιμους κόμβους συνδυασμένων μεταφορών (ALLIANCE*). Έχει αναπτύξει και εφαρμόσει μεθοδολογία εκτίμησης επικινδυνότητας μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων σε σήραγγες των Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, έχει διερευνήσει σε βάθος τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς και την οδική ασφάλεια, ενώ έχει συντονίσει μία Εθνική και πέντε τοπικές εκστρατείες οδικής ασφάλειας (CAST*). Είναι editor στις υπό διαμόρφωση εκδόσεις με τίτλο «Transportation System Design” του περιοδικού Safety, MDPI και “Towards Sustainability: Transportation system Evaluation and Optimization” του Sustainability, MDPI, καθώς και σε 5 άλλες εκδόσεις Springer, De Gruyter, Elsevier. Είναι μέλος στο Εditorial Board του TTJ, De Gruyter και έχει κεφάλαια σε 8 βιβλία.

*: Ερευνητικά έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευτυχία Ναθαναήλ
Επικοινωνία
Διεύθυνση
Εργαστήριο TTLog Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος