Ευτυχία Ναθαναήλ

Διευθύντρια εργαστηρίου

Η Ευτυχία Γ. Ναθαναήλ είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση Συστημάτων Μεταφορών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης, είναι μέλος της Επιτροπής Μεταφοράς Επικίνδυνων Φορτίων (Hazardous Material Transportation) – AT040 του TRB, πρώην μέλος των RESTRAIL, ECOMOBILITY, ECOCITY, ενώ διετέλεσε εθνική εκπρόσωπος στο Support Framework Business  Program 2000-2006 και Foresight Technology, Greece, European Thematic Network ROSEBUD. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 80 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και είναι συγγραφέας σε 5 κεφάλαια βιβλίων. Πεδία της έρευνάς της είναι ο σχεδιασμός μεταφορών, ο σχεδιασμός συστημάτων μεταφορών, τα ευφυή συστήματα μεταφορών, οι συνδυασμένες μεταφορές, τα logistics, η πολυκριτιριακή αξιολόγηση και η βελτιστοποίηση.

Ευτυχία Ναθαναήλ
Επικοινωνία
Διεύθυνση
Εργαστήριο TTLog Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος