Νέα

ALLIANCE 7o Δελτίο Τύπου

ALLIANCE 7o Δελτίο Τύπου

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου

Δευτέρα 27/06/2017, Βόλος

Επιτυχής πραγματοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «10η Διεθνής Ημερίδα Διδακτορικών Φοιτητών στο τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» και «Ημερίδα Προσομοίωσης και Μοντελοποίησης στο τομέα της Βιομηχανίας, των Logistics, των Μεταφορών και της Κυκλοφορίας»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Μαγδεβούργο της Γερμανίας, στις 20-21 Ιουνίου 2017, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 10ης Διεθνούς Ημερίδας Διδακτορικών Φοιτητών στο τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Hμερίδας Προσομοίωσης και Μοντελοποίησης στο τομέα της Βιομηχανίας, των Logistics, των Μεταφορών και της Κυκλοφορίας.

Το πρόγραμμα είναι μέρος των δραστηριοτήτων ανταλλαγής γνώσεων του έργου ALLIANCE και φιλοξενήθηκε από το Ινστιτούτο Otto von Guericke University’s Institute of Logistics and Material Handling Systems σε συνεργασία με το το Fraunhofer Ινστιτούτο Λειτουργίας και Αυτοματισμού.

Το έργο ALLIANCE εκπροσωπήθηκε σε αυτή την εκδήλωση από νέους ερευνητές, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και καθηγητές, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μέλη των συνεργατικών ερευνητικών ομάδων του έργου. Συνολικά, πέντε παρουσιάσεις δόθηκαν από μαθητές και μέλη του προσωπικού κατά τη διάρκεια των δύο ημερίδων. Αναλυτικότερα παρουσιάστηκαν οι εξής εργασίες:

  • “Questions of the transport infrastructure development financing in Latvia: problems and solutions” (O. Skorobogatova – TTI)
  • “Research of ground vehicles movement control on the aerodrome using simulation” (I. Alomar – TTI, W. Hofmann – IFF)
  • “Accessibility on long-distance terminals: case study Riga coach international terminal” (E. Budilovica – TTI, M. Tsami – UTH, V. Magginas – UTH)
  • “Establishing initial operating range for cooperative UAV collision avoidance system” (D. Lancovs – TTI)
  • “Environmental impact assessment based on mircoscopic traffic flow simulation” (M. Savrasovs – TTI, I. Pticina – TTI, I. Yatskiv – TTI).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Συντονιστής έργου:

Prof. Irina Yatskiv (Jackiva)
Transport and Telecommunication Institute
Ρίγα, Λετονία
Τηλ: +37167100544
Email: Jackiva.I@tsi.lv

Υπεύθυνοι διάχυσης έργου:

Ευτυχία Ναθαναήλ, Γιάννης Αδάμος
Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (TTLog)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βόλος, Ελλάδα
Τηλ: +302421074164, +302421074158
Email: enath@uth.gr, giadamos@civ.uth.gr

Ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.alliance-project.eu