Νέα

Συμμετοχή σε έρευνα
,

Συμμετοχή σε έρευνα

Προσκαλούμε όλους που δραστηριοποιείστε στον τομέα των μεταφορών, να συμμετάσχετε σε πανευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με το επίπεδο γνώσεων πάνω στον σχεδιασμό και τη λειτουργία των τερματικών σταθμών των μεταφορών. Το ερωτηματολόγιο είναι διαρθρωμένο σε τρία μέρη. Όλες οι απαντήσεις είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν από την ερευνητική ομάδα του ευρωπαϊκού έργου ALLIANCE μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

Εκτιμώντας τη συνεργασία και συμμετοχή σας, σας πληροφορούμε ότι όσοι συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο της έρευνας μέχρι τις 10 Ιουλίου 2017, θα συμμετάσχουν αυτόματα στην κλήρωση για τέσσερις δωρεάν εγγραφές συμμετοχής στο CSUM2018 που θα διεξαχθεί στη Σκιάθο, στις 24 – 25 Μαΐου 2018. Όσοι ενδιαφέρεστε να συμπεριληφθείτε στην κλήρωση, θα πρέπει να δηλώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην τελευταία σελίδα της έρευνας (τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα σας κοινοποιηθούν τον Αύγουστο 2017).

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.