Μιχάλης Γκόγκας

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ο Γκόγκας Μιχαήλ είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, με Μεταπτυχιακές σπουδές στα Συγκοινωνιακά (MSc), με ειδικότητα στον τομέα των Συνδυασμένων Εμπορευματικών Μεταφορών. Έχει εργαστεί για 14 έτη ως Πολιτικός και Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός και ως Σύμβουλος Μηχανικός, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά έργα, ερευνητικά έργα και εθνικές μελέτες συναφούς αντικειμένου, είτε ως τεχνικός επιστημονικός σύμβουλος είτε ως βοηθός ερευνητής, κυρίως στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών. Τα πεδία εξειδίκευσής του είναι οι συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές, ο σχεδιασμός μεταφορών, η ανάπτυξη μεμονωμένων εμπορευματικών κέντρων και δικτύων αυτών, η οδική ασφάλεια, η συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων επιχειρησιακής έρευνας, οι νέες εφαρμογές και τεχνολογίες τηλεματικής και οι κοινωνικο-οικονομικές μελέτες βιωσιμότητας. Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Εργαστηρίου Κυκλοφορίας Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (TTLog), της Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα το Βόλο.

Μιχάλης Γκόγκας
Διεύθυνση
Εργαστήριο TTLog Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος