Μαρία Τσάμη

Επιστημονικός Συνεργάτης

Η κα. Μαρία Τσάμη είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ (MSc) και υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών (MSc) στο αντικείμενο των Πληροφορικών και Επικοινωνιακών συστημάτων Η/Υ με εξειδίκευση στα Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής.

Από το 2011 είναι επιστημονική συνεργάτης του Εργαστηρίου Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής αλυσίδας του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ από το 2012 είναι επιστημονική συνεργάτης του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Η κύρια ερευνητική της δραστηριότητα σχετίζεται με τη μοντελοποίηση και τον καταμερισμό της κυκλοφορίας στα μεταφορικά μέσα και δίκτυα, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους ποιότητας υπηρεσιών και σενάρια πληροφόρησης μετακινούμενων. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών έργων και δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με αντικείμενα σχετικά με το σχεδιασμό και τη διαχείριση των μεταφορών (αστικό και υπεραστικό επίπεδο), την οδική ασφάλεια, τη διαχείριση καταστροφών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των μεταφορικών υποδομών και συστημάτων, την κοινωνική συμπεριφορά των μετακινούμενων, τον καταμερισμό της κυκλοφορίας στα μέσα και στα δίκτυα καθώς και τα ευφυή συστήματα μεταφορών.

Επιλεγμένα ερευνητικά έργα και δράσεις που έχει συμμετάσχει είναι: “Open social transport network for urban approach to carpooling-SocialCar” (HORIZON 2020), “IN LIFE: Independent Living support Functions for the Elderly” (HORIZON 2020), “RESilience management guidelines and Operationalization applied to Urban Transport Environment” (HORIZON 2020), “City-HUB” (FP7), “South East Europe – Intelligent Transport Systems-SEE- ITS” (FP7), “Ακαδημία οδικής ασφάλειας e-drive” (Ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων), “Traveler behavioral modelling” (Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας). Επιπρόσθετα, έχει πραγματοποιήσει έρευνα σχετική με ανάλυση και εφαρμογή της θεωρίας παιγνίων, τις επιρροές και τις επιπτώσεις των κοινωνικών δικτύων στη συμπεριφορά των μετακινούμενων καθώς και τη συλλογική νοημοσύνη. Είναι μέλος της ευρωπαϊκής δράσης COST TU1004 (Modelling Public Transport Passenger Flows in the Era of Intelligent Transport Systems) και της δράσης COST TU1305 (Social networks and travel behaviour).

Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα εθνικών και ευρωπαϊκών συνεδρίων και σεμιναρίων και καταμετρά περισσότερες από 60 εθνικές και διεθνείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, παραδοτέα ερευνητικών έργων, επιστημονικά βιβλία και κεφάλαια βιβλίων.

Μαρία Τσάμη
Διεύθυνση
Εργαστήριο TTLog Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος