Λάμπρος Μητρόπουλος

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ο Δρ. Λάμπρος Κ. Μητρόπουλος εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης – Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από το Μάρτιο του 2016. Απέκτησε το δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού από το University of Brighton το 2005, το μεταπτυχιακό τίτλο στις Μεταφορές από το Imperial College και το University College του Λονδίνου το 2006, καθώς και τον τίτλο του Δρ. Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού από το University of Hawai’i τo 2011.
Πριν την ένταξή του στο εργαστήριο TTLog του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο Δρ. Μητρόπουλος εργάσθηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης – Ερευνητής στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) όπου συμμετείχε σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα. Επίσης κατείχε θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο University of Hawai’i το 2012 καθώς εργάσθηκε και ως βοηθός ερευνητή και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης, και ασχολήθηκε με συγκοινωνιακά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Federal Highway Administration (FHWA) και το Hawai’i Department of Transportation (HDOT). Στον Δρ. Μητρόπουλο έχει απονεμηθεί το πρώτο βραβείο PIARC 2011 για δημοσίευση σχετικά με την Αειφόρο Ανάπτυξη, ενώ έχει δημοσιεύσει και σε επιστημονικά περιοδικά. Ο Δρ. Μητρόπουλος ήταν πρόεδρος των φοιτητών του ΙΤΕ στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης και μέλος των ITE, ASCE και SAE. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον έγκειται στον τομέα των βιώσιμων μεταφορών, την αξιολόγηση της βιωσιμότητας, την αστική και δημόσια συγκοινωνία, τα εναλλακτικά καύσιμα, τα καινοτόμα μέτρα κινητικότητας, την οδική ασφάλειας και τη λήψη αποφάσεων.

Λάμπρος Μητρόπουλος
Διεύθυνση
Εργαστήριο TTLog Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος