Ιωάννης Καρακικές

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ιωάννης Δ. Καρακικές αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 2012. Το 2015, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα ‘Συστήματα Μεταφορών’ από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου (Technische Universitaet Muenchen – TUM) με ειδίκευση στον τομέα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS).

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στην έδρα της Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΤUM, καθώς και ως συγκοινωνιολόγος μηχανικός στην PSLV GmbH, εταιρείας που ασχολείται με συγκοινωνιακές μελέτες στο Μόναχο. Συμμετείχε σε δύο ερευνητικά έργα σχετικά με την προσομοίωση και βαθμονόμηση ενός δικτύου αυτοκινητοδρόμων στην περιοχή της Βαυαρίας, και την ανάλυση δεδομένων των τροχιών των αυτοκινήτων στην κεντρική περιοχή του Μονάχου. Επίσης συμμετείχε σε μια σειρά από μελέτες συμπεριλαμβανομένων της συλλογής δεδομένων με χρήση συσκευών ANPRS και Bluetooth καθώς της προσομοίωσης γερμανικών οδικών δικτύων.

Αυτή τη στιγμή, ο κος Καρακικές είναι ερευνητής του Εργαστηρίου Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΤΤLog), υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Οι ερευνητικές δραστηριότητές του εστιάζονται στα city logistics, micro- και macro-προσομοίωση δικτύων μεταφορών, ITS και στον σχεδιασμό μεταφορών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 30 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και είναι συντάκτης σε 2 βιβλία.

Ιωάννης Καρακικές
Διεύθυνση
Εργαστήριο TTLog Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος