Ιωάννης Καρακικές

Επιστημονικός Συνεργάτης

O Ιωάννης Δ. Καρακικές είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα ‘Συστήματα Μεταφορών’ από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου (Technische Universitaet Muenchen – TUM) με ειδίκευση στον τομέα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στην έδρα της Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΤUM, καθώς και ως συγκοινωνιολόγος μηχανικός στην PSLV GmbH, εταιρείας που ασχολείται με συγκοινωνιακές μελέτες στο Μόναχο. Ο κ. Καρακικές επίσης συμμετείχε σε δύο ερευνητικά έργα και πραγματοποίησε μια σειρά από μελέτες συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων με χρήση εφαρμογών ITS και την προσομοίωση ενός σημαντικού αριθμού συγκοινωνιακών κόμβων στην ευρύτερη περιοχή της Βαυαρίας. Οι ερευνητικές δραστηριότητές του εστιάζονται στα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS), στον σχεδιασμό μεταφορών, στην micro- και macro-προσομοίωση δικτύων μεταφορών, στην οδική ασφάλεια, στις βιώσιμες μεταφορές και στα logistics. Αυτήν την στιγμή, είναι ερευνητής του Εργαστηρίου Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΤΤLog) και υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ιωάννης Καρακικές
Διεύθυνση
Εργαστήριο TTLog Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος