Επιτυχής ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ‘Αστικός και Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός’ που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ‘Αστικός και Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός’ που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο, 24 με 27 Μαΐου, 2016. Το σεμινάριο οργανώθηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ‘Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός’ σε συνεργασία με το 3ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (3rd CSUM) το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 26 – 27 Μαΐου, 2016. Συνολικά, 28 φοιτητές συμμετείχαν στο σεμινάριο, 8 από την Λετονία και 20 από την Ελλάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  http://alliance-project.eu/category/news/
Επιτυχής ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου ‘Αστικός και Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός’ που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο.
Περίγραμμα μαθήματος